HARMONOGRAM SPOTKAŃ W PRZEDSZKOLU NR 2 W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ZŁOTA RYBKA W NOWEJ WSI 

17.03.2020
– 15:00 – przyjmowanie wniosków
27.03.2020
– 15:00 – przyjmowanie wniosków
08.04.2020
– 15:00 – przyjmowanie wniosków
17.04.2020 – 
ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
20.04.2020 – 15:00 –
oświadczenie woli
05.05.2020
–  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych