Poranek

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

 

Czynności higieniczno- porządkowe przed i po śniadaniu. Śniadanie.

 

Grupy starsze

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 

Przedpołudnie

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

 

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po śniadaniu. II Śniadanie.

 

Leżakowanie maluszków. Zajęcia w grupach starszych.

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – spacer / zabawy na dworze.

 

Popołudnie

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po obiedzie. Obiad.

Odpoczynek, ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czytanie bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów.